LUXIMMO е част от Stoyanov Enterprises
Luximmo

ЛУКСИММО ще си сътрудничи с УНСС

unwe.bg

09.11.2023

ЛУКСИММО подписа меморандум за сътрудничество с УНСС (Университет за национално и световно стопанство). Под документа подписите си поставиха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и Никола Стоянов, управител на „ЛУКСИММО” ООД.

"Партньорството ни с „ЛУКСИММО” ООД ще помогне за осигуряване на по-добри шансове за кариерно развитие на студентите ни. Катедра „Недвижима собственост“ и свързаните с нея бакалавърски и магистърски специалности са ярък пример за доброто партньорство между бизнеса и академичните среди. Колаборацията между науката и бизнеса, които работят заедно по актуални теми от сектора на недвижимите имоти е с добавена стойност“, каза ректорът проф. д-р Димитър Димитров.

Никола Стоянов, който е и възпитаник на УНСС, представи „ЛУКСИММО”, иновативният ѝ бизнес подход и причините да е дълго време сред лидерите в бизнеса с недвижима собственост. Като водеща компания в сектора той представи предимствата и възможностите за стаж и работа в агенцията за недвижими имоти.

В документа е записано, че УНСС и „ЛУКСИММО” ООД ще си сътрудничат чрез информиране на студентите от университета за провеждани стажове и публични събития за представяне работата на компанията.

В обхвата на меморандума влизат още обмен на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на „ЛУКСИММО” ООД и УНСС и съдействие за участие на представители на компанията в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от университета.

Предвижда се и възможност за партньорство при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение и съдействие за провеждане на обучения в бакалавърски, магистърски и докторантски програми в УНСС за специалисти и служители от „ЛУКСИММО” ООД.

Компанията ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от „ЛУКСИММО” ООД.

Сътрудничество чрез взаимно съдействие при провеждане на други конкретни активности и събития като академии, представляващи взаимен интерес, също са част от споразумението.

Координатор по реализацията на меморандума за сътрудничество от страна на УНСС е доц. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“ и главен секретар по социално-битовите въпроси на учащите и чуждестранни студенти, а от страна на „ЛУКСИММО” ООД е д-р Гергана Цанкова.

На подписването от присъстваха проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти, д-р Гергана Цанкова и Даниела Димитрова, финансов директор на „ЛУКСИММО” ООД.

Статията можете да прочетете и на сайта на УНСС.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти