Застраховки

Застраховки на луксозни недвижими имоти в България и чужбина. Застраховка на недвижим имот

Изгодни застраховкиLUXIMMO са партньор на платформата за онлайн застраховане ИЗГОДНИ ЗАСТРАХОВКИ, част от водещия застрахователен брокер на България "Дженерал Брокерс" АД. ИЗГОДНИ ЗАСТРАХОВКИ предлага информация, консултация и сключване на всички видове застрахователни продукти, предлагани от всички български застрахователни компании. Препоръчваме неговите услуги на клиентите си. Повече информация за компанията ще намерите тук.

LUXIMMO ви предлага пълно съдействие при застраховане на вашето имущество.

Свържете се с нашия специалист по застраховане Галя Златанова или се обадете на телефон 02 9 11 55.

Информация за застраховките

Предмет на застраховката може да е вашето недвижимо или движимо имущество. Към застрахованото недвижимо имущество се отнасят, както жилищни сгради, така и сградите със стопанско предназначение, други постройки от специален характер и прилежащите към имота огради, външни площадки, плувни басейни и др. Към движимото имущество спада обзавеждането, всякакъв вид техника и електроуреди.

В основното покритие на застарховката са включени щети и загуби вседствие:

• Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара);

• Удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му;

• Природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка);

• Аварии с ВиК;

• Свличане или срутване на земни пластове, земетресение, късо съединение и|или токов удар, злоумишлени действия на трети лица, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адреса;

• Разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество и/или загуба на доход от наем;

• Счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база "всички рискове";

• Гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане);

• Кражба чрез взлом;

• Въоръжен грабеж, вандализъм.

Застрахователната премия се определя на база тарифите на застрахователната агенция и в зависимост от вида на застрахованото имущество, неговата застрахователна стойност, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Можете да потърсите нашето съдействие и за следните видове застраховки:

• Автомобилно застраховане

• Животозастраховане

• Застраховки злополука

За повече информация, моля свържете се с нашия специалист по застраховане Галя Златанова.


Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти