LUXIMMO е част от Stoyanov Enterprises
Luximmo

Застраховки

Застраховки на луксозни недвижими имоти в България и чужбина. Застраховка на недвижим имот

LUXIMMO ви предлага пълно съдействие при застраховане на вашето имущество.

Информация за застраховките

Предмет на застраховката може да е вашето недвижимо или движимо имущество. Към застрахованото недвижимо имущество се отнасят, както жилищни сгради, така и сградите със стопанско предназначение, други постройки от специален характер и прилежащите към имота огради, външни площадки, плувни басейни и др. Към движимото имущество спада обзавеждането, всякакъв вид техника и електроуреди.

В основното покритие на застраховката са включени щети и загуби вседствие:

• Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара);

• Удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му;

• Природни бедствия (вкл. буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони и др. външни обекти вследствие буря или градушка);

• Аварии с ВиК;

• Свличане или срутване на земни пластове, земетресение, късо съединение и|или токов удар, злоумишлени действия на трети лица, щети и загуби по време на транспорт при смяна на адреса;

• Разходите за отстраняване на развалини и останки, за преместване, предпазване и съхранение на застраховано имущество и/или загуба на доход от наем;

• Счупване на трайно монтирани стъкла с възможност за покритие на база "всички рискове";

• Гражданска отговорност към трети лица (вкл. вреди, причинени на трети лица в резултат на пожар, измокряне при гасене на пожар или наводнение от застрахования обект, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане);

• Кражба чрез взлом;

• Въоръжен грабеж, вандализъм.

Застрахователната премия се определя на база тарифите на съответното застрахователно дружество и в зависимост от вида на застрахованото имущество, неговата застрахователна стойност, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

Нашите консултанти ще ви съдействат, за да се свържете с избрано от вас застрахователно дружество, с което да договорите условията на желаната от вас застраховка.


Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти