LUXIMMO е част от Stoyanov Enterprises
Luximmo

Декларация за оттегляне на съгласие за предоставяне на лични данни

Декларирам, че ОТТЕГЛЯМ даденото от мен съгласие в полза на “Луксиммо” ООД , предоставените от мен лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от дружеството или свързани с дружеството лица.

С настоящата декларация заявявам, че съм наясно, че “Луксиммо” ООД ще преустанови използването на предоставените от мен до момента лични данни във възможно най-кратък срок.

Запознат съм с правото ми на възражение и жалба до Комисията за защита на личните данни в случай на отказ от страна на “Луксиммо” ООД да се съобрази с оттеглянето на съгласието ми и продължи да обработва предоставените от мен лични данни.В случай, че желаете да промените Вашия избор, посетете Център за настройки на комуникацията, за да управлявате сами своя абонамент за предоставяните от нас услуги.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти