Строителната продукция в България отбелязва ръст от 4,1% през февруари

Investor.bg

11.04.2018

През февруари строителната продукция в България расте по-умерено на годишна база в сравнение с януари, когато отбеляза най-силния си ръст в първия месец на година от кризата насам.

Индексът на строителната продукция е нараснал с 4,1% на годишна основа благодарение на сградното строителство, сочат календарно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

На месечна основа обаче произведената строителна продукция отбелязва спад от 13,9% спрямо януари, продиктуван отново от спада на сградното строителство, вижда се от сезонно изгладените данни на националната статистика.

През февруари сградното строителство намалява с 18,2% спрямо януари, докато на годишна основа отбелязва ръст от 7,4%.

При гражданското и инженерното строителство, в което влиза и строителството на инфраструктура, спадът на месечна основа е по-умерен - от 7,5%. На годишна основа продукцията от гражданско и инженерно строителство остава без промяна.

Вижте селекцията на Luximmo от луксозно ново строителство!

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с LUXIMMO, за да получите разрешение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти