LUXIMMO е част от Stoyanov Enterprises
Luximmo

Невена Стоянова пред Forbes Bulgaria: „Не трябва да се отказваш от нещо, за да притежаваш друго“

Forbes България

17.05.2022

Невена Стоянова, управляващ директор на Luximmo Finest Estates и Barnes Bulgaria

Какви качества трябва да притежава една жена, за да бъде лидер и в същото време да запази ба­ланса между работата и семейството?

Можеш да бъдеш успешен, устойчив и щастлив лидер само ако запазиш баланса между работа и семейство. И този баланс е екипна игра. Важно е да имаш правилните партньори в личен и профе­сионален план, да успееш да се свържеш с тях на ниво етика, морал и ценностна система. Имам щастието да бъда подкрепена от единомислещи хора.

Моят съпруг Никола Стоянов е най-големи­ят ми бизнес ментор и барометър, който ми по­каза, че не е необходимо да се отказваш от нещо в живота, за да притежаваш друго. Откажеш ли се от една част, ти вече си загубил баланса за сметка на другата. Трябва да имаш решимостта, последователността и най-вече дързостта да по­искаш всичко, а след това да го заявиш ясно на от­бора си. Пълна хармония се постига не само чрез сплотяването на хората около обща бизнес или семейна цел, а чрез обединяването им в обща цен­ностна система с ясни правила. В компанията сме екип, който държи на отношенията си един с друг и на тези с нашите клиенти. Не толерираме хора, които поставят личния си интерес над този на клиента, колегата или компанията. Спокойствие­то в компанията ни носи спокойствие и в личния ни живот, така всички търсим и крепим баланса. Качеството за постигане на баланс между работа и семейство е откриването на правилните хора в твоя персонален и корпоративен свят.

Секторът на луксозните имоти в България се ръководи предимно от жени. На какво се дължи тази тенденция?

Това не е локално, а глобално явление. Имам при­вилегията да работя с вдъхновяващата Хайди Барнс, която основава BARNES International преди повече от 20 години, превръща компанията в лидер в луксозния сектор на имоти в света и ус­поредно с това отглежда 4 прекрасни деца. Тя спо­деля, че в традиционно възприетия мъжки свят на големия бизнес именно една жена може най-фино да усети потребностите на семейството, на биз­неса, на колегите и съответно да намери най-до­брото решение за тях.

Емпатията е качество, за което смятам, че е една идея по-силно раз­вито при жените. А когато говорим за недвижи­ми имоти, ние се нуждаем от дълбоко изслушва­не, разбиране и сливане с идеите на отсрещната страна. Но ако трябва да бъдем коректни – ли­дерските агенции за луксозни имоти се управля­ват винаги от жена и мъж, като именно това до­пълване ражда красотата на нашия бизнес. Хайди Барнс е заедно със съпруга си Тибо дьо Сент Вин­сент, до мен стои Никола Стоянов, има и други примери от сектора ни. За създаването на един щастлив и балансиран дом е необходим целият букет от мъжки и женски енергии и това естест­вено е пренесено в същността на нашия бизнес.

Как се развива пазарът на луксозни имоти и какво е отражението на кризите върху него?

Той не преминава турбулентно през кризисни пе­риоди, защото традиционно е сигурното убежи­ще за финанси и хората с по-голям ресурс знаят това. Собствениците на такъв клас имоти разчи­тат, че във всеки един икономически етап могат да намерят купувач за своя изключителен имот без загуба на стойност. При него няма отлив на интерес в криза, има различна динамика при случ­ването на сделките. От началото на ковид кри­зата секторът на луксозни имоти е в абсолютен възход. Това беше провокирано от необходимост­та хората да живеят в по-голяма площ, защото бяха повече време в домовете си. Клиентите ни се нуждаеха от пространства за домашен офис, стаи за всички свои деца, за да учат от вкъщи, хоби и спорт кътове, големи тераси и дворове.

Търсенето доведе до липси на такъв тип предло­жения на пазара, а това от своя страна вдигна и цените. След това повишаването на инфлацията, покупката на имоти бе предпочетена като защи­та на средствата. В момента сме в най-дина­мичния пазар на луксозни имоти, в България и по света ежедневно се случват сделки за рекордни суми и в рекорден срок. Преди няколко дни финали­зирахме продажба на имение на френския бряг на Женевското езеро на стойност над 30 млн. евро.

Има ли промяна в нагласата на българите да при­тежават собствен дом в посока живот под наем?

Имаше прогнози, че поколенията Y и Z са устрое­ни по-номадски, че те ще предпочитат да нае­мат, а не да закупуват имотите си, но всичко това не се случи. Отличните условия по ипотеч­ното кредитиране, новите възможности да заку­пиш имот чрез дигитални валути, културната ни специфика да имаме поне един собствен имот, ин­флацията, ковид ситуацията и редица други фак­тори провокираха възходящо интереса към покуп­ка на имоти.

Вижте всички имоти от портфолиото на Luximmo тук!

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с LUXIMMO, за да получите разрешение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти