Industry Watch: Личните активи в България, финансовото богатство и пазарът на жилища са във възходящ тренд

Вестник "Строителство имоти"

15.05.2018

Нагласите сред българските потребители са преобладаващо оптимистични и това намира израз в реализираните разходи както за краткотрайни, така и за дълготрайни стоки. Българите изглеждат и по-склонни да търсят заемно финансиране за своите покупки. Около една четвърт (24,3%) от допълнителното потребление през изминалата година е финансирано чрез потребителски заем.

Все още обаче кредитната експанзия изглежда умерена в исторически контекст. За сравнение -през 2008 г. половината увеличение на потреблението на гражданите беше финансирано с новополучен потребителски кредит.Жилищното богатство се увеличава с 8,1 млрд. евро през 2017 г. основно заради отчетеното повишение на цените на апартаментите в страната. Цените на жилищата в страната се увеличават общо с 8,2% през 2017 г., или ръст вече четвърта поредна година.

Според темпа на увеличение на цените през 2017 г. България изостава в ЕС единствено от Ирландия, Португалия, Словения, Холандия и Чехия, но е значително пред Румъния.Жилищните цени се покачват в 24 от 28 области през 2017 г., според данните на НСИ и Industry Watch. Столицата вече концентрира 36,5% от жилищното богатство на българските граждани, докато малко над една десета се формира от жилищата в област Варна. В областите Пловдив и Бургас е разположено около 9% от „реалното" богатство на населението. Между 2 и 3% от жилищното богатство на българските граждани се намира в областите Русе, Благоевград, Велико Търново, Хасково и Плевен. В 18-те области с най-ниска стойност на имотите е концентрирано 18,2% от жилищното богатство, или два пъти по-малко от столицата София.

Цените на суровините

Тенденцията на по¬качване на цените на суровините продължи и през 2018 г.През

март 2018 г. суровият петрол и природният газ са около 30% по-скъпи спрямо година по-рано, докато цената на медта и алуминия се е вдигнала съответно с 16,7% и 8,8% за 12 месеца. Определени хранителни суровини също поскъпват. Цената на захарта в ЕС се е повишила с 14,3% спрямо март 2017 г. Макар че глобалните фактори са в основа¬та на ускоряващата се инфлация в България, няколко „вътрешни" процеси също имат принос за по-бързото повишение на цените в страната.

Инвестициите

Въпреки че инвестициите в България нарастват - с 3,8% през 2017 г., в периода след 2009 г. инвестиционната активност е слаба. През 2017 г. инвестициите, измерени в постоянни цени, са все още с една трета под върховите нива, отчетени преди кризата. Вследствие на ограничените вложения в дълготрайни активи повишеното производство е за сметка на по-високо натоварване на съществуващите мощности в промишлеността, достигащо 76,8% през януари 2018 г. Намаляването на свободния производствен капацитет води до изпреварващо увеличение на цените заради ограничените възможности на фирмите да реагират на увеличените по¬ръчки чрез разширяване на производството в краткосрочен план. Ето защо устойчивият растеж на инвестициите в реалния сектор е от ключово значение за повишаване гъвкавостта на предприятията и поддържането на умерена инфлация и през следващите няколко години.

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с LUXIMMO, за да получите разрешение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти