LUXIMMO е част от Stoyanov Enterprises
Luximmo

София е с най-висок брой сделки с имоти от 2008 г. насам

bloombergtv.bg

05.04.2024

Имотният пазар в София започва 2024 година със значителен ръст от 14,4% в първото тримесечие спрямо същия период предходната година, като броят на сделките достига 7298, а именно покупко-продажба на апартаменти, къщи, бизнес помещения и земи. Тези данни са на Агенцията по вписванията. Купувачите са основно българи. Това е най-голямата активност от началото на XXI век. Подобно настъпване на пазарната динамика е било забелязано само през 2008 г., когато пазарът бе засегнат от спекулации, покрай присъединяването на България към ЕС.

Ниските ипотечни лихви играят значителна роля в стимулирането на пазарната активност. По данни на БНБ през февруари т.г. средната лихва за новоотпуснатите жилищни кредити (в левове) се понижава леко до 2,54% спрямо 2,57% през януари т.г.

Банките отпускат не само по-големи, но и повече на брой жилищни кредити. През първото тримесечие на 2024 г. в София са вписани общо 4475 договорни и законни ипотеки, което е увеличение с 30% в сравнение със същия период на 2023 г. (3443).

В Пловдив и Варна също се отбелязва увеличение на сделките, с ръст от 3,9% и 12,7% съответно, докато в Бургас той е 9,2%. Общо за България обаче, пазарът на недвижими имоти показва лек спад от 1,5%.

Прочетете цялата статия тук.

Публикуваната статия е превод/преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти