Варна първа в страната по новопостроени жилищни сгради през 2017 г.

Новини Dir.bg

17.05.2017

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през първото тримесечие на 2017 г. е 78, а новопостроените жилища в тях са 460. Спрямо първото тримесечие на 2016 г. сградите са с 9 повече, или с 13.0%, докато жилищата в тях намаляват с 40, или с 8.0%. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 74.3%, с тухлена - 23.1%, а с друга - 2.6%.

Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След нея са областите Бургас - 75 сгради с 362 жилища и Пловдив - 55 сгради със 157 жилища. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (51.7%), следват тези с три стаи (26.1%), а най-нисък е делът на жилищата с пет и с шест и повече стаи (по 2.4%).

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2017 г. в област Варна е 33.3 хил. кв. м, или с 5.0% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2016 г., а жилищната площ намалява с 0.7% до 23.4 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна нараства от 70.1 кв. м през първото тримесечие на 2016 г. на 72.4 кв. м през същото тримесечие на 2017 година. Варна е четвърта сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. На първо място е област Враца - 40.

Разгледайте нашите ексклузивни предложения за луксозни имоти във Варна

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с LUXIMMO, за да получите разрешение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти