Комфортен апартамент в енергийно ефективна сграда клас А