S-Tower - нова отличителна сграда на бул. "Г.М. Димитров"