Уникален парцел в регулация граничещ с природен парк Витоша