Абсолютно точно местоположение на имота

Карта на имот: Урегулиран парцел в с. Годлево до Разлог и Банско, Реф. № LXH-67219