Пазарът на офис площи тръгна нагоре

Politika.bg

15.05.2017

С 43% повече са наетите офиси на годишна база

Ръст във всички сегменти на пазара на бизнес имоти характеризира първото тримесечие на 2017 година. Проектите в строеж също нарастват, като част от тях се очаква да бъдат реализирани още в рамките на 2017 г. Наемни сделки за близо 32 000 кв. м офиси са сключени в наблюдавания период, което представлява ръст от 43% на годишна база. Основни наематели остават IT и ВРО компаниите с дял от 60% от всички транзакции. Активното търсене в комбинация с недостига на готови първокласни площи предопределя и високия дял на сделки за офиси в процес на изграждане - 29% от общия обем за тримесечието. Разширенията на наетите площи бяха друг източник на активност през периода - примери са сделките на Cargill в SPS Tower и на RegiocoM, които наеха 1500 кв. м в Веnchmark Business Center. Интересът на наемателите е фокусиран основно върху първокласните площи, като това отразява политиката на много работодатели да привличат и задържат качестве¬ни служители с атрактивни условия на труд.

Завършените офиси през първото тримесечие бяха ограничени, като единственият по-значим проект бе Collider Activity Center с 5150 кв. м отдаваема площ. Макар до края на 2017 г. да се очаква завършването на 150 000 кв. м, недостигът на клас А офиси продължава. По-голямата част от тези площи са планирани за втората половина на годината, поради което сделките за офиси в строеж ще се запазят като тенденция. Към момента в процес на изграждане са над 300 000 кв. м. Сред по-значимите проекти, започнати в първото тримесечие на 2017 г., е Сграда 15 на Business Park Sofia с отдаваема площ от 20800 кв.м. Делът на свободните площи в столицата се задържа около 9.6%. Наемите също остават стабилни - 13 евро на кв. м месечно за офиси клас А. Пазарът на индустриални площи в София продължава да се движи основно от логис-тичния и ритейл сектори. Въпреки че интересът остава висок, активността бе по-слаба през първото тримесечие на годината, отчасти заради ограниченото предлагане на съвременни складови площи под наем.

Наемният пазар е движен основно от краткосрочни договори, докато компаниите, търсещи дългосрочни решения, се ориентират към строителство за собствени нужди. Тръжните процедури за избор на логистичен оператор на големи ритейл и производствени компании са другият основен източник на пазарна активност.

През първото тримесечие в София бяха завършени едва 11 390 кв. м индустриални площи, повечето от които за собствени нужди. Единственият спекулативен проект е Фаза 4 на Logistics Park Universal в източната част на града. В района на летище София разрешение за ползване получи офисния и логистичен център на австрийската компания за санитарни материали Hagleitner Hygiene. Към края на първото тримесечие на 2017 г. общо76 000 кв. м индустриални площи са в процес на изграждане в София, от които 22 000 кв. м са спекулативни.

В следващите тримесечие се очаква стартирането на допълнителни 23 000 кв. м. Строителната активност в индустриалния сегмент в страната е сериозна с няколко значими завършени проекта от началото на годината. Швейцарската компания PaleMontech отвори фабрика в Монтана, а OsraM Lighting завършиха производствените си центрове в Пловдив. Пазарът остава доминиран от проекти, изграждани по задание на клиента или за собствени нужди. Една от значимите инвестиционни сделки през периода бе придобиването на 8 800 кв. м складове в източните покрайнини на София от белгийската компания II CosMetics.

Разгледайте нашето портфолио с оферти за офиси

Публикуваната статия е превод/ преработка на оригиналната статия или материал на съответния цитиран ресурс. Според закона за авторското право на Република България (чл. 9) авторското право върху превод или преработка принадлежи на лицето, което ги е направило, без с това да се накърняват правата на автора на оригиналното произведение. Ако желаете да използвате информацията в тази статия, моля свържете се с LUXIMMO, за да получите разрешение.

Вие запазихте този имот или селекция в списъка "Любими имоти"
Картата зарежда селектираните имоти